Interna

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine:

  • Kardiologija
  • Endokrinologija
  • Gastroenterologija
  • Hematologija
  • Pulmologija
  • Nefrologija